در جايي  روي   اين  کره  خاکي     جزيره  کوچکي   در  مجموعه   جزيره هاي  اندونزي   به  نام  لومبوک  وجود  دارد
 
اين  جزيره  با  تنگه   عميقي  نژاد     هومو ارکتوس  را   محدود   کرده   بود
نژادي  هوشمند تر    و    سريعتر  از   همنوعان   خود   در  آفريقا         اين نژاد   حدود 2 ميليون   سال  قبل  مي زيسته  است . فسيل هاي   جمجمه   در  آن  دوران  در  جاوا     سوالات  بيشماري  را  در   مورد  اصل  و  هويت  اين  نژاد   بر مي انگيزد
ادامه