جنوب  ايران     
ENGLISH
تاريخ: 89/07/05

زمان محلي:
14:52:46.1

مختصات   Lat.: 29.66 Lon.: 51.74

عمق  :
18.1 km

شدت : 5.5 ريشتر  

نزديک ترين  گسل  :
    بطول 96 کيلومتر (  استان  فارس  کازرون )

کد واقعه :   us2010bsa3

سطح خطر :
گزارش  جزئيات  زمين  لرزه
زمين  لرزه
نقشه  مرکز  و  شعاع  زلزله
GREEN
سبز
زمان  لرزه به وقت محلي

زمان  ثبت  لرزه  :  17 دقيقه پس از حادثه

زمان  ثبت  در  پرشيا  کمپ :     15:30 

توسط  : مهندس  تيمناک
سطح  مرگ  بار  بودن  لرزش
14:52:17            :
صفحه نخست
گالري  عکس  تور ها
دانستني ها
جدول  برنامه  تور ها

اگر  شما  اين  زلزله  را  تجربه  کرديد  آن  را  براي  ديگر  دوستان  و خوانندگان   درج  نمائيد